Inspireren, Motiveren, Innoveren

Inspireren, Motiveren, Innoveren

Observaties over innovatie(s)

Mijn visie op innovatie in losse stukken. Geef ook uw visie: reacties op de blogteksten zijn welkom!

Meer info: www.hetlampjelinksonder.nl

Eenvoudig innoveren (5) – 10 innovatie-uitdagingen, deel 2

Innovatie algemeenPosted by Wichert van Engelen 03 Nov, 2009 14:12:02

Eenvoudig innoveren is een serie 50 weblogs over diverse aspecten van het innovatieproces. In deze serie verschenen eerder: Capita Selecta, 5 redenen om te innoveren, wachten op de klapper en deel 1 van 10 innovatie-uitdagingen.

Er zijn vele uitdagingen die een innovator te wachten staan. Mijn persoonlijke ‘top-10’:
1. Efficiency bewaren en toch innovatie promoten
2. Resultaten blijven behalen
3. Nieuwe markten en nieuwe kansen, en toch een stabiel bedrijf blijven
4. Creativiteit omzetten in geld
5. Geduld
6. Urgentie
7. De Senseo-echo
8. Not invented here
9. Wantrouwen bij open innovatie
10. Big is beautiful

Geduld
Is een schone zaak, zo werd ons door onze ouders al voorgehouden. Kom daar maar eens om in de huidige werkelijkheid van aandeelhouders die elk kwartaal meer winst willen, of politieke ‘eigenaren’ van een organisatie die met de verkiezingen in zicht, willen scoren.
Toch vergen niet allen technische innovaties, maar ook innovaties in de dienstverlening vele jaren voordat ze geld gaan opleveren. De voorbeelden liggen voor het oprapen. Zelfs megahits als Google en Facebook hebben er lang over gedaan voordat er echt geld werd verdiend. Instant succes met een break-through innovatie is net zo zeldzaam als het winnen van de jackpot van de Staatloterij met en heel lot.
Als innovator betekent dat, dat je er zeker van moet zijn dat het topmanagement achter de innovatie-ideeën staat, en bereid is om enig geduld te hebben. Maak dus afspraken over het (niet) halen van je targets gedurende een aantal jaren. Stel budgetten en mankracht gedurende drie tot vijf jaar geldig. En investeer in de relaties als er in de samenstelling van het topmanagement veranderingen plaatsvinden (en dat is ongeveer elk jaar zo).
Belangrijker nog: wees niet te zuiver in de leer. Ook al ben je als innovator aangesteld om te zoeken naar break-through innovaties, kijk toch ook af en toe maar eens naar het laag hangende fruit. ‘Verlaag’ jezelf zo af en toe tot het vinden en implementeren van een incrementele, kleine verbetering. Laat de organisatie goed weten dat jullie de totstandkoming van deze eenvoudige, snel geld verdienende, innovatie hebben gefaciliteerd en dat jullie ondertussen bezig zijn met het grote werk. Daarmee koop je de benodigde tijd.

Urgentie
Gezien de eerste vijf punten (zie de vorige aflevering van deze blogserie), is er bijna niets ergers dan ongeduld – veroorzaakt door urgentie - bij innovatie. Want innovatie is duur, de klant kent de huidige organisatie met de bijbehorende diensten en innovatie kost tijd.
Maar voor het implementeren van nieuwe ideeën is het juist wel weer noodzakelijk dat er een zekere mate van urgentie gevoeld wordt door de organisatie. Als het niks uitmaakt of een nieuwe dienst de komende maand of volgend jaar beschikbaar komt, kun je er van uitgaan dat de nieuwe dienst er gewoon helemaal niet komt. Schijnbaar heeft niemand haast, en vindt ‘dus’ niemand het belangrijk.
Zoals vaker het geval bij het zoeken en implementeren van break-through innovaties is het een kwestie van schipperen en vooral ook timing. Toen ik bij mijn toenmalige werkgever – de ING – voorstelde om te gaan experimenteren met financiële diensten in virtuele werelden, was de urgentie erg laag. Terecht, want het zal nog wel een paar jaar duren voordat de virtuele werelden het internet echt hebben veroverd. Maar ook weer niet terecht, want als je als grote organisatie niet op tijd begint met te leren hoe het in dergelijke werelden toegaat, ben je op het moment dat grote delen van het internet worden ingericht als virtuele wereld te laat. Je dreigt dan de boot te missen, omdat de benodigde kennis en ervaring niet binnen de organisatie beschikbaar is, en daarbuiten te schaars om voldoende in te kunnen huren.
De animo om deze experimenten te starten was dan ook laag. De urgentie kwam van buitenaf. De ABN AMRO kondigde groots aan in de virtuele werelden te stappen. Toevallig had ik de middag na deze aankondiging een vergadering met de verschillende verantwoordelijke directeuren. Het feit dat de ABN AMRO ’s ochtends hiermee in de krant had gestaan, was voldoende urgentie om ook aan het experiment te beginnen.


In een serie blogs behandel ik wekelijks een onderdeel uit het innovatieproces. Eerder beschouwend dan actueel, meer over het proces dan over de innovatie-inhoud. De onderwerpen staan min of meer los van elkaar. Het zijn capita selecta. Ziet u graag een specifiek onderwerp behandeld: aarzel niet om te reageren of een vraag te stellen.
Volgende week: 10 innovatie-uitdagingen, deel 3

  • Comments(0)//blog.hetlampjelinksonder.nl/#post98

Eenvoudig innoveren (4) - 10 innovatie-uitdagingen (1)

Innovatie algemeenPosted by Wichert van Engelen 28 Oct, 2009 10:06:57

Eenvoudig innoveren is een serie weblogs over diverse aspecten van het innovatieproces. In deze serie verschenen eerder: Capita Selecta, 5 redenen om te innoveren en wachten op de klapper.

Er zijn vele uitdagingen die een innovator te wachten staan. Mijn persoonlijke ‘top-10’:
1. Efficiency bewaren en toch innovatie promoten
2. Resultaten blijven behalen
3. Nieuwe markten en nieuwe kansen, en toch een stabiel bedrijf blijven
4. Creativiteit omzetten in geld
5. Geduld
6. Urgentie
7. De Senseo-echo
8. Not invented here
9. Wantrouwen bij open innovatie
10. Big is beautiful

Efficiency
Elke dienstverlenende organisatie heeft al één of meer kostenbesparingsslagen achter de rug. En ook bij de huidige bedrijfsvoering wordt zo veel mogelijk gekeken naar een efficiënte bedrijfsvoering. Processen worden gestroomlijnd, waar mogelijk wordt er geautomatiseerd en bovenal: uitzonderingen worden zo veel mogelijk vermeden. Elke uitzondering kost immers geld. En dan wil je als innovator binnen een dergelijke organisatie graag dat er eens wat geprobeerd wordt. Dat men out-of-the-box gaat denken. Dat men de huidige systemen en processen niet als wetmatigheden bekijkt. Vind je het gek dat het topmanagement zijn wenkbrauwen optrekt!

Als je het hebt over incrementele innovatie, over het telkens opnieuw aanbrengen van kleine verbeteringen op de bestaande systemen en processen, dan is het handig om de gehele organisatie innovatiebelust, verbeterbereid, te krijgen. Als je het hebt over break-through innoveren, moet je juist niet de gehele organisatie daarop richten. Dat is vragen om een gigantische wanorde en heel hoge kosten.

Resultaten blijven behalen
Net als in de medische wereld: je kunt het soms te mooi willen doen. Een organisatie die een prachtige, wereldverbeterende break-through innovatie bedenkt en uitvoert, maar vlak voordat de innovatie op de markt komt, failliet gaat, innoveert helemaal niet. Er is immers pas sprake van innovatie als de klanten er iets van merken. Voor break-through innovatie is het van het grootste belang dat de ‘normale’ bedrijfsvoering gewoon doorgaat en zorgt voor voldoende inkomsten. Innoveren kost veel geld. In ruil voor dit ‘onbaatzuchtige’ doorwerken van de rest van de organisatie, zorgen de innovatoren ervoor dat er op langere termijn ook geld verdiend kan worden door nieuwe diensten.

De gewenste efficiency en het ‘doorgaan van de verkoop tijdens de verbouwing’ wijst op het apart zetten van innovatie binnen een organisatie. Innovatoren zijn aparte mensen die een enigszins losse band met de rest van het bedrijf hebben. Het zijn mensen die het bedrijf van binnen kennen, maar naar buiten kijken.

Stabiliteit
De meeste dienstverlenende organisaties hebben een groot belang bij stabiliteit. Hun klanten kennen de dienstverlening en staan niet te springen om plotselinge veranderingen. ‘Doe maar gewoon, dat is meer dan gek genoeg.’ En wat dacht u van banken? Als de klanten ergens niet om vragen dan is het om allerlei wilde avonturen van de bewaarder van hun geld.
Soms maakt een bedrijf er zelfs expliciet reclame mee. Zoals de HEMA met ‘De gewoonste zaak ter wereld.’ En de HEMA geeft tevens aan dat het daar niet bij mag blijven. Met alleen ‘gewoon’ zijn, ben je niet erg toekomstvast. Voordat je het weet ben je ingehaald door een hip merk, een nieuwe trend, of vindt het publiek je opeens wel erg grijs en stoffig. Naast het ‘gewoon’ van de HEMA, organiseert deze dan ook jaarlijks een designwedstrijd. De onorthodoxe huishoudelijke artikelen die daaruit ontstaan, worden in productie genomen en in de HEMA’s verkocht. Ook vernieuwing is bij de HEMA daarmee de doodgewoonste zaak ter wereld.

Creativiteit -> geld
Creativiteit, idee en innovatie. Onlosmakelijk met elkaar verbonden begrippen die zo vaak door elkaar worden gehaald. Om break-through innovaties te vinden, heb je creativiteit nodig en heb je ideeën nodig. Maar daar mag het niet bij blijven. Om daadwerkelijk te innoveren moet er nog heel wat werk worden verzet nadat er een goed idee is gevonden. Een brainstorm kan een goed middel zijn om ideeën te genereren, maar is slechts een minuscule stap in het totale innovatieproces.
Het is een enorme valkuil voor een innovator om binnen een organisatie enthousiast met brainstorms te beginnen en een waar scala aan nieuwe ideeën te genereren. Met het grootste gedeelte van de ideeën (zoniet allemaal) gebeurt niets, waarna de gehele organisatie al het gedane werk, alle erin gestoken energie, achteraf als spielerei beschouwt. De bereidheid om daarna nog mee te werken aan een nieuw innovatieproject nadert dan al snel het nulpunt.
Als innovator moet je niet alleen nieuwe ideeën genereren, maar je moet ook met je voeten in de modder. ‘Muddling-through’ om te zorgen dat dat goede idee ook daadwerkelijk wordt tot een nieuwe, volledig geïmplementeerde dienst voor de klanten (en er dus een toekomstige geldstroom wordt gevormd.

Edison zei het al: innovatie is 1% inspiratie en 99% transpiratie

In een serie blogs behandel ik wekelijks een onderdeel uit het innovatieproces. Eerder beschouwend dan actueel, meer over het proces dan over de innovatie-inhoud. De onderwerpen staan min of meer los van elkaar. Het zijn capita selecta. Ziet u graag een specifiek onderwerp behandeld: aarzel niet om te reageren of een vraag te stellen.

Volgende week: 10 innovatie-uitdagingen, deel 2

  • Comments(0)//blog.hetlampjelinksonder.nl/#post97

Eenvoudig innoveren (3) – Wachten op de klapper

Innovatie algemeenPosted by Wichert van Engelen 10 Oct, 2009 10:58:22
Eenvoudig innoveren is een serie weblogs over diverse aspecten van het innovatieproces. In deze serie verschenen eerder: Capita Selecta en 5 redenen om te innoveren.


De meest gehoorde tegenwerping als je het hebt over killer-innovatie (het zoeken naar en vinden van geheel vernieuwende innovatie) is dat het wat weg heeft van wachten op de grote klapper. Een bekend Nederlands gezegde wordt dan al snel gebezigd: ‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert.”
Het lijkt ook een beetje op het zoeken naar de Jackpot. En dan niet met 1/5-loten, maar gelijk voor de gehele hoofdprijs gaan. Dat kan uiterst voordelig uitpakken, alleen de kans op de jackpot is niet zo heel groot. (Hoewel de kredietcrisis heeft laten zien dat zeer risicovol gedrag – door bankiers – ook rendabel kan zijn als je verliest: geen bankier is er slechter van geworden.)
Toch zijn er verschillende redenen om de innovatie binnen een organisatie niet alleen te richten op verbeteringen (evolutionaire innovatie), maar ook op de revolutionaire innovatie.

De managersblik
Managers hebben een aparte kijk op de wereld. Net als de bestuursvoorzitter van de Nederlandse Crediet Bank (“Als ik geen bonussen meer kan geven, hoe kan ik dan mijn mensen motiveren om beter te gaan werken?”) strookt die managersblik niet altijd met de blik van menig ander stakeholder.
Zo geeft in een internationaal onderzoek maar liefst 87% van de topmanagers aan dat innovatie in hun top 5 van prioriteiten staat (grif toe, het onderzoek stamt van vóór de kredietcrisis). Tevens geven de meeste topmanagers aan dat hun organisatie beter dan gemiddeld is in innoveren (statistisch gezien een interessante uitkomst). Maar als aan dezelfde personen gevraagd wordt wat het verschil is tussen incrementele verbeteringen en revolutionaire innovatie, weten ze daar het antwoord niet op. En bijna geen van de ondervraagde managers kon aangeven of hun bedrijf stelselmatig op zoek was naar innovatiemogelijkheden.
Kortom: door de kredietcrisis heeft het toverwoord innovatie weliswaar iets aan kracht ingeboet, maar veel managers roepen het nog steeds te pas en te onpas, zonder dat de daden van het bedrijf aan innovatie bijdragen.

Incrementeel of doorbraak?
Werp eens een blik op de methoden en technieken die er binnen uw organisatie populair zijn. U heeft gelijk een antwoord op de vraag of er bewust gezocht wordt naar doorbraak-innovaties.
Business Process Redesign, Total Quality Management en het Six Sigma-model zijn allemaal uitermate nuttig, maar leiden niet tot revolutionaire innovaties. Samen met de opdracht aan de productmarketeers om de specificaties van de producten en diensten stelselmatig te verbeteren, zijn dergelijke methodes gericht op het reduceren van kosten en het langzaam aan uitbreiden van het merk of het dienstenpakket.
En dan heb ik het nog niet eens gehad over de altijd noodzakelijke handtekening van de compliance-officer, de chef veiligheid of het hoofd juridische zaken.
Maar hoeveel ruimte is er binnen uw organisatie voor medewerkers die in een vergadering roepen: “kan niet, bestaat niet”? Voor oefeningen met lateraal denken? Voor fundamentele waarom-vragen? Voor het integer doorbreken of negeren van de regels? Voor het naar buiten kijken om te zien wat de klanten nu eigenlijk nodig hebben?
Want alleen met dergelijke elementen kunt u op zoek naar nieuwe markten, naar nieuwe strategische doelen, naar nieuwe ‘business’ (profit of non-profit).

De Jackpot
Innovatie, en zeker doorbraak-innovatie, lijkt soms wel op een gokspel. En ja, er komt een stevige dosis geluk bij kijken. De mannen van Google zijn natuurlijk wereldberoemd. Maar tegelijk met de groei van Google, zijn er honderden zoekmachines geruisloos van de markt verdwenen. Hun doorbraak-innovatie heeft het niet gehaald.
Er zijn wat maatregelen die je kunt nemen om de kans op de ‘jackpot’ ietsje te vergroten. Onder andere:
• Borduur niet voort op het bestaande aanbod en kijk niet naar interne verbeteringen. Daarvoor zijn anderen veel geschikter.
• Zoek de traditionele grenzen van de branche op. Zit je in de financiële dienstverlening, kijk dan eens naar ‘semi’-financiële diensten. Hiermee verruim je je zoekgebied en je maakt de kans dat concurrenten er al mee bezig zijn een stuk kleiner.
• Zet een flink hoge target. Echte doorbraakinnovaties zullen stevig moeten bijdragen de cash-flow van het bedrijf. Dat wil zeggen dat een nieuw idee de potentie moet hebben om minstens 10% van de huidige winst te genereren. Door een dergelijke – hoge – ondergrens voorkom je dat je je teveel bezig houdt met kleine innovatietjes.
• Om een innovatie geimplementeerd te krijgen is passie binnen de organisatie onontbeerlijk. Passie is een non-rationele, maar emotionele goedkeuring voor de weg die je inslaat. De ratio volstaat zo goed als nooit om onderbouwing te geven voor een doorbraak-innovatie in het begin van de ontwikkeling. Zonder passie wordt het trekken aan een dood paard. Je kunt als innovator zelf wel een tijdje aan de slag met een nieuwe idee – omdat de organisatie er nog niet rijp voor is – maar dit mag niet te lang duren, omdat anders heel snel het not-invented-here syndroom gaat spelen.
• En de belangrijkste voorwaarde voor een doorbraak-innovatie: de innovatie moet wat opleveren voor de klant. Het moet een product of dienst zijn waar de klant op zit te wachten (of de klant zich daar nu al bewust van is of niet). Trap niet in de valkuil om aan innovaties te beginnen omdat ze zo goed bij het bedrijf passen. De vraag is uitsluitend: past de innovatie goed bij de klant?

In een serie blogs behandel ik wekelijks een onderdeel uit het innovatieproces. Eerder beschouwend dan actueel, meer over het proces dan over de innovatie-inhoud. De onderwerpen staan min of meer los van elkaar. Het zijn capita selecta. Ziet u graag een specifiek onderwerp behandeld: aarzel niet om te reageren of een vraag te stellen.

Volgende week: 10 innovatie-uitdagingen deel 1  • Comments(0)//blog.hetlampjelinksonder.nl/#post96

Eenvoudig Innoveren: 5 Redenen om te innoveren

Innovatie algemeenPosted by Wichert van Engelen 02 Oct, 2009 17:17:34
Eenvoudig innoveren is een serie weblogs over diverse aspecten van het innovatieproces. In deze serie verscheen eerder: Capita Selecta (een inleiding)


Een echte innovator heeft geen expliciete redenen nodig om te innoveren. Alles verandert, verander je niet mee dan ben je binnen de kortste keren een dinosaurus.
Maar een lijstje met argumenten om te innoveren kan bij een discussie altijd van pas komen.

Het tempo van veranderen neemt toe.
Het duurde bijna 75 jaar voordat de telefoon echt gemeengoed was (zo’n 50 miljoen gebruikers). De radio was al na 38 jaar doorgedrongen bij het grote publiek. De PC deed er toch nog zo’n 16 jaar over (voordat er 50 miljoen gebruikers waren). Maar het internet deed er maar 2 tot 4 jaar over. En blogs als communicatiemedium hadden binnen 1 jaar 50 miljoen gebruikers.
Als bedrijf heb je simpelweg niet meer de tijd om rustig eens te gaan kijken wat de ontwikkeling je brengen zal. Nieuwe technologieën, nieuwe diensten veroveren binnen no-time de markt. Jou achterlatend met de trage klanten en uiteindelijk met geen klanten.

Win het spel, of verander het spel
Je kunt natuurlijk blijven proberen sneller, beter, goedkoper te zijn dan je concurrent (en dat zal je altijd moeten blijven doen), maar het is soms veel eenvoudiger, sneller en effectiever om een geheel nieuw spel te bedenken. Een spel dat je zelf ontwikkelt, beheers je in ieder geval in de beginperiode helemaal. Apple maakte niet de beste en/of goedkoopste MP3-spelers, Apple begon met een geheel nieuw spel op de MP3-markt: design. Dat duurde een tijd voordat de concurrenten dat spel ook goed konden spelen! In Afrika hebben vele spelers geprobeerd steeds sneller en goedkoper lijnen te trekken om meer mensen aansluiting te bieden op het telefoonnet. De nieuwe aanbieders hebben geen enkele belangstelling voor fysieke lijnen. Het nieuwe spel heet mobiel. Hoe zit het in uw eigen branche? Nog steeds bezig elkaar te beconcurreren op de bekende terreinen. Neem bijvoorbeeld de banken. Al decennia lang verstoken de grootbanken in Nederland elk tientallen miljoenen aan communicatiebudget om min of meer vergelijkbare diensten aan te bieden. En wat levert het op. Een enkele procentpunt extra marktaandeel. En dat ben je het jaar erop ook weer kwijt. In al die jaren zijn de grootbanken allemaal ongeveer even groot gebleven. Niemand kon het spel echt winnen. Niemand die het aandurfde om eens een echt ander spel te gaan spelen.

De klant verandert
Het is van alle tijden: die jeugd van tegenwoordig!
Die jeugd van tegenwoordig is anders dan de huidige generatie volwassenen. Maar de huidige generatie marketeers en ontwikkelaars is helemaal niet ‘die jeugd van tegenwoordig’. Zij lezen nog steeds een krant (Who needs yesterday’s papers zongen de Rolling Stones al), zij gebruiken een agenda (‘een agenda, waar is die nu voor nodig?’), zij hebben het liefst persoonlijk contact (een vergadering, de koffieautomaat), zij doen één ding tegelijk.
Ik hoor het laatst nog een marketeer zeggen: “Maar, dat is helemaal geen goede ontwikkeling bij de jeugd.” Sommige ontwikkelingen baren ook mij soms zorgen, maar het helpt niet als je als organisatie je hoofd in het zand steekt. De klant verandert razendsnel, de organisatie moet wel meeveranderen.

De kloof en de vertraging
Meer aandacht voor innoveren is van belang om de kloof en de vertraging beheersbaar te houden.
Er is een kloof tussen het aantal en de omvang van innovaties en veranderingen die nodig zijn (zie ook de vorige punten) en het aantal ideeën en initiatieven bij bijna alle bedrijven en organisaties. Krijgt een organisatie onvoldoende ideeën van binnenuit: organiseer een betere stroom van ideeën. Of richt een proces in waardoor er meer ideeën van buiten komen. Een bekend voorbeeld van de laatste jaren is LEGO die de klanten inzette om nieuwe dozen te ontwerpen. Meer binding met de klanten, de klanten vonden dat er beter naar ze geluisterd werd, en de dozen spraken zo goed aan dat een faillissement van LEGO werd voorkomen.
De vertraging tussen een goed idee en een daadwerkelijke innovatie (dat wil zeggen: een verandering waar de klanten iets van merken) lijkt wel steeds groter te worden. Het aantal benodigde handtekeningen voor alles wat nieuw is, neemt alleen maar toe. Niet omdat alle betrokkenen echte bijdragen leveren, maar iedereen wil zich graag indekken ‘voor het geval dat’. De indekcultuur neemt steeds meer toe, het tempo van vernieuwing neemt af. Break-through innovaties zijn op elk terrein nodig en dat betekent dat het proces van vernieuwing drastisch bekort moet worden.

Power to the people
Er waren eens dagen dat er wel over je merk of over je organisatie gemopperd kon worden, maar dat je dat rustig terzijde kon schuiven als ‘gerommel in de marge’.
Die tijd is voorbij. Elke organisatie, elk merk ligt op straat. Als het niet een consumentenprogramma op de televisie is, dan is het wel Geenstijl die iets te melden heeft over je diensten of producten. En anders is er altijd wel een community, een blog of een rating die haarfijn aangeeft wat andere klanten van jouw dienst kunnen denken.
Dat vergt dat een organisatie veel dichter op de huid gaat zitten van zijn klanten. Geen eigenwijze marketeers en productontwikkelaars, geen marktonderzoek, maar een continue dialoog met de klant. Niet denken dat je wel weet wat de klant wil, maar doorlopend in gesprek zijn. De keerzijde is dat je als organisatie ook de klant telkens een kijkje in je keuken moet bieden: transparantie.
Dat vergt nogal wat verandering. Dat biedt veel kansen op innovatie. Want de bank die het eerste het vertrouwen van de klanten echt terug wint, zal flink groeien. De technologieleverancier die op tijd weet wat klanten willen, zal meer verkopen. De zorginstelling die goed aansluit bij de behoeften van de klanten kan een ware stormloop tegemoet zien.

In een serie blogs behandel ik wekelijks een onderdeel uit het innovatieproces. Eerder beschouwend dan actueel, meer over het proces dan over de innovatie-inhoud. De onderwerpen staan min of meer los van elkaar. Het zijn capita selecta. Ziet u graag een specifiek onderwerp behandeld: aarzel niet om via ‘reacties’ te reageren of een vraag te stellen.

Volgende week: Wachten op de klapper

  • Comments(0)//blog.hetlampjelinksonder.nl/#post95

Eenvoudig innoveren - Capita Selecta

Innovatie algemeenPosted by Wichert van Engelen 27 Sep, 2009 12:49:42
Tom Peters sprak ooit: “Innovation is actually easy, not hard.”
Nu is Peters de goeroe met het grootste aantal Amerikaanse oneliners, maar er zit op z’n minst een kern van waarheid in deze uitspraak.
In een serie blogs zal ik wekelijks een onderdeel uit het innovatieproces behandelen. Dit zal eerder beschouwend dan actueel zijn, en meer over het proces dan over de innovatie-inhoud. Over de actualiteit en de inhoud treft u immers regelmatig blogs aan op deze en andere webplekken.Onderwerpen die u kunt verwachten:
• 5 redenen om te innoveren
• Wachten op de klapper
• 10 innovatie-uitdagingen
• Tunnelvisie
• Structuur voor alles
• De Businesscase-terreur
• Waarden en normen
• Het consensus-model
• 10 regels voor intrapreneurs
• En nog tientallen andere blogs.

Net als er honderden verschillende definities zijn voor innovatie, zijn er ook vele manieren om innovatie aan te pakken. Daarbij is niet zozeer van belang of het innovatie van dienstverlening of innovatie van een technologie betreft, maar vooral of het evoluerende (verbeter-)innovatie betreft of meer break-through (killer-)innovatie. In deze serie blogs zal ik vooral kijken naar break-through innovatie. Niet omdat andere vormen van innovatie minder belangrijk zijn, maar vooral omdat deze vorm van innovatie op het ogenblik een beetje ondergesneeuwd dreigt te raken.

De kredietcrisis zorgt ervoor dat veel bedrijven de broekriem aanhalen en zich terugtrekken op hun ‘core-business’. Enerzijds beseft men wel dat in tijden van (economische) chaos er veel kansen voor innovatie liggen, maar de neiging is om risico-mijdend, zuinig en geheel gecontroleerd te gaan opereren. Daarmee worden de kansen voor echte doorbraak-innovaties wel een stuk kleiner.
Enerzijds roept het bedrijfsleven dat men innovaties wil, en wel morgen (liever nog vandaag), maar iets echts nieuws in productie nemen, of inpassen in het dienstverlenende proces, kost teveel investeringen, heeft teveel risico’s, kent de klant niet, en nog wat van dat soort argumenten.

En dat terwijl er alle aanleiding is om wel te gaan innoveren. Klanten zijn meer dan ooit tevoren bereid om naar een andere leverancier over te stappen. Klanten zijn mondiger en kritischer dan ooit tevoren. En klanten willen niet langer als dom koopvee behandeld worden. Het internet heeft niet alleen een enorme technologische verandering teweeg gebracht, maar steeds zichtbaarder wordt dat het gedrag van consumenten verandert. Waar eerst een jurist (een authoriteit, een specialist) werd opgezocht in een dik boek (de Gouden Gids of het Telefoonboek), gaat dat nu via internet.
Maar het blijft niet bij deze verandering van medium. Consumenten zoeken niet langer naar een jurist, maar naar een antwoord op hun juridische vraag. En steeds vaker vinden (en vertrouwen ze) een antwoord uit een andere hoek. Wikipedia, een forum, een belangengroep, een netwerk.
Kansen te over voor meer transparantie, grotere betrouwbaarheid, diensten en producten die aansluiten op wat de klant wil en geheel nieuwe vormen van dienstverlening.
Break-through innovaties dus.

De onderwerpen in de komende blogs staan min of meer los van elkaar. Het zijn capita selecta. Elke week behandel ik een ander onderwerp. Wilt u iets meer weten over een specifiek onderwerp: aarzel niet om via ‘reacties’ te reageren of een vraag te stellen. Bent u nieuwsgierig naar een onderwerp, een stelling, een ontwikkeling binnen het innovatie-proces: aarzel niet om de vraag te stellen. De volgorde van de blogs ligt niet vast, en graag spring ik in op onderwerpen die van u – lezer – komen.

Volgende week: 5 redenen om te innoveren


  • Comments(0)//blog.hetlampjelinksonder.nl/#post94

Innovatiemachine of melkkoe?

Innovatie algemeenPosted by hetlampjelinksonder.nl 24 Jul, 2009 21:00:36

De Postbank – het ondertussen omgelabelde onderdeel van de ING - is altijd een wat eigenwijs bedrijf geweest. Dienstverlening aan de klanten en een stroom aan innovaties waren kenmerkend. Maar de laatste 10 jaar neemt het tempo van innoveren af. ING Direct wordt gezien als dé financiële innovatie en als Neerlands trots in het buitenland, maar de Nederlandse klanten zegt dit weinig.

Hoe kan het dat een bedrijf met een hele trits aan innovaties, een bedrijf dat anders was dan andere banken, langzaam maar zeker verkleurt tot een doorsnee bank?

Aan de innovaties heeft het niet gelegen. Om er een paar te noemen.

De acceptgirokaart: Al in de jaren zestig ziet toenmalig directeur Groen elke maand dezelfde betalingen terugkomen en bedenkt een min of meer kant-en-klare overschrijvingskaart waarop men alleen nog maar een handtekening hoeft te zetten. Ponskaarten worden van tevoren gecodeerd met alle benodigde gegevens: rekening bij, rekening af, het bedrag en zelfs een omschrijving. Een bedrijf

kan deze voorgeprogrammeerde ponskaarten naar zijn klanten sturen, zodat die alleen nog een handtekening hoeven te zetten. Het blijkt een ware revolutie.

Handschriftherkenning: Handgeschreven overschrijvingsformulieren moeten in de computer ingevoerd worden om in het boekingsproces te kunnen worden verwerkt. Ondanks een fabelachtig invoertempo van de codeerders, heeft de Postgiro achthonderd codeermachines in gebruik. De PTT, waar de postgiro toen onderdeel van was, gebruikte een nu nog steeds actuele vorm van innovatie: een open prijsvraag/competitie. Uit vele landen kwamen in totaal 500 inzendingen. Vele (deel-) innovaties verder, is er zowel in het giroverkeer als bij het postverkeer sprake van bijna volledig geautomatiseerde handschriftherkenning. De PTT is er vele wereldwijde octrooien wijzer van geworden.

De girobetaalkaart: Wie heeft er niet in een Frans postkantoor zijn girobetaalkaarten staan te tellen om te kijken hoe lang ie nog op vakantie kon. Een hele generatie Nederlanders is groot geworden met deze vroege vorm van eenvoudige kredietverlening.

Telefonisch bankieren: Naarmate het gebruik van betaalautomaten en Giromaten toenam, was de klant steeds onzekerder over het saldotegoed. Een telefoontje naar het (gratis) Postbankcallcenter geeft snel duidelijkheid. Maar door die miljoenen telefoontjes groeit het aantal medewerkers aan de telefoon de pan uit. Een automatische saldolijn, de Girofoon, biedt uitkomst. Klanten bellen met een automaat en gebruiken de telefoontoetsen om gironummer en een beveiligingscode op te geven. Zonder menselijke tussenkomst altijd het laatste saldo.

Girotel: Ondertussen op onderdelen achterhaald door andere banken, maar gedurende de eerste 15 jaar na de start in 1986 wereldwijd het modernste electronische betalingssysteem voor particulieren.

Hoewel het mogelijk is een heel boek te schrijven met alle door de Postbank gerealiseerde nnovaties, is zichtbaar dat in de loop der jaren het tempo van innoveren afneemt. Binnen de muren van het bedrijf wordt het zelfs als nieuwe strategie verkondigd: we zijn een fast follower. Laat een ander maar de moeilijke uitvindingen doen, als het wat wordt, nemen wij het wel over.

Er is een aantal oorzaken te noemen voor deze vermindering van de innovatiekracht:

- Innoveren is moeilijk te organiseren (de organisatie wordt te groot).

- Enkele grote projecten mislukken (en maken de managers kopschuw).

- Het merk Postbank hoeft geen innovatie uit te stralen (de Postbank wil niet eeuwig een buitenbeentje in het bancaire landschap blijven).

- De wet van de remmende voorsprong.

- Verkopen is belangrijker dan innoveren – de koers moet elk kwartaal omhoog.

- Er is geen geld: de Postbank is een melkkoe geworden waarmee de internationale expansie van de ING wordt betaald.

Helaas speelt een groot deel van deze factoren ook bij andere bedrijven. Pas als het bedrijfsleven meer vanuit de klant in plaats vanuit de aandeelhouder gaat denken, zal de innovatiekracht kunnen toenemen.

Veel meer over de innovatie van de Postbank vindt u in het recent verschenen boek: Blauw bloed, opkomst en ondergang van de Postbank, Financial Times / Prentice Hall, ISBN 978-90-430-1843-2

Meer anekdotes, oude filmpjes en foto’s op de bij het boek horende website: www.blauw-bloed.nl


Zou ik dat ook kunnen, internetbankieren?

Remco Campert in: Dat is de kracht van de Postbank (grrr)

  • Comments(0)//blog.hetlampjelinksonder.nl/#post92

Een stoplicht springt op rood

Innovatie algemeenPosted by Wichert van Engelen 26 Jan, 2009 08:19:42

Een stoplicht springt op groen, en zelfs dan is er nog wel wat aan innovatie te doen.

Tijdens de industriële week (alweer een paar maanden geleden) kreeg ik een krantje met 1001 klimaatoplossingen. Een nogal pretentieuze titel voor een verzameling van technische oplossingen die milieuvriendelijk zijn. De vereniging van ondernemers in de technologische industrie (FME/CWM) timmert daarmee aan de weg.

Soms zijn de innovaties best goed, maar de ideeën erachter helemaal fout. Een fraai voorbeeld zijn de innovaties van stoplichten-maker Vialis. Zij hebben een nieuw systeem (EnViver) dat “precies kan berekenen waar verkeersdrukte zal ontstaan en wat de milieugevolgen daarvan zijn.” Tot zover erg mooi. “Het systeem past daarop de doorstroming aan, zodat er minder oponthoud ontstaat en onnodige emissie uitblijft.”

Kijk en daar gaat ie nu helemaal mis. Het snel laten doorstromen van autoverkeer (het enige verkeer dat emissie kent), leidt NIET tot minder milieuvervuiling. Het sneller laten doorstromen van het autoverkeer leidt immers alleen maar tot méér autoverkeer. Tientallen jaren filebestrijding maken dat zonneklaar: het wegnemen van knelpunten in de doorstroming van auto’s, leidt alleen tot meer auto’s en nieuwe knelpunten.

Toch is de innovatie van Vialis erg goed voor het milieu. Indien de het Enviver-systeem goed wordt ingezet. Want wat leidt wel tot minder CO2 uitstoot? Minder auto’s en meer fietsen en wandelen. Met name in steden (waar de meeste stoplichten staan) zou het mooi zijn als alle ritten van minder dan 7 km met de fiets in plaats van met de auto werden gedaan. Een zege voor de volksgezondheid, veel minder CO2, minder (ernstige) ongevallen, minder parkeerproblemen, minder lawaai en voor de enkeling die toch met de auto gaat: een veel betere doorstroming van het verkeer.

Om dat te bereiken zijn er twee zaken nodig: stimuleren van het fietsen en afremmen van het autoverkeer voor korte ritten in de stad. En daar kan een stoplicht-systeem uitstekend bij helpen. Niet door te kijken waar er wanneer veel aanbod van auto’s is, en die auto’s zo vaak en lang mogelijk groen licht te geven. Maar door te kijken waar er fietsers rijden, en deze een groene golf te bieden. Door midden in de nacht de stoplichten voor fietsers standaard op groen te zetten, en alleen als er een auto aankomt, terwijl er geen fietser rijdt, het stoplicht voor de auto op groen te zetten. Door te zorgen dat de tijd dat het licht op groen staat voor fietsers aanzienlijk langer is dan voor automobilisten.

Als enige maatregel zorgt een betere en slimmere afstelling van de stoplichten er niet direct voor dat automobilisten op de fiets stappen, maar elke maatregel die co2-neutraal verkeer bevoordeelt boven co2-uitlaatpijpen, is een (kleine) stap in de goede richting.

Het Enviver-systeem is een uitstekende innovatie. Nu nog op een goede manier inzetten.  • Comments(0)//blog.hetlampjelinksonder.nl/#post88

NU: schaatsen slijpen & innoveren

Innovatie algemeenPosted by Wichert van Engelen 21 Jan, 2009 12:57:44
Nu is het de tijd om je schaatsen te slijpen! Half Nederland denkt dat de winter voorbij is, en het is een stuk minder druk bij de schaats-slijpers. Meer tijd voor jouw ijzers. Ze zijn sneller klaar en beter geslepen. En zodra er weer natuurijs ligt, ben jij de eerste met scherpe ijzers op het ijs.

Nu is het de tijd om te innoveren. Bijna iedereen denkt dat de economische crises leidt tot minder klantvertrouwen, en dus bezuinigen en je terugtrekken op vertrouwd terrein.

Maar Richard Branson zinspeelt alweer op het opzetten van een nieuwe hypotheekbank. Die markt loopt op het ogenblik erg slecht, dus zijn er kansen voor een nieuwe speler. En ook voor andere bankdiensten zijn er vol op mogelijkheden. Het vertrouwen van klanten in hun bank is lager dan ooit. De bereidheid om over te stappen naar een ander zeer groot. Dus waar blijven de nieuwe bankdiensten die het vertrouwen herstellen: meer transparante diensten, producten waarbij de klant het voor het zeggen heeft (en niet een onbereikbare financiele wizzard), producten waarbij volkomen duidelijk is waarvoor je betaalt en wat het risico is?

Na jarenlang onduidelijkheid over het al dan niet groen zijn van de stroom, na de recente berichten over verkoop van bijna alle energie-centrales aan buitenlandse bedrijven, is het algemene consumentenvertrouwen in de energiebedrijven sterk gedaald. Waar blijven de nieuwe diensten/producten, nieuwe aanbieders. Opnieuw: er is ruimte voor innovatie, voor diensten die het vertrouwen vergroten.

Of maak eens gebruik van de wetmatigheid dat de eerste paar jaren van een nieuwe technologie de verwachtingen veel te hoog gespannen zijn, maar dat in de periode erna de verwachtingen veel te laag zijn. RFID werd een paar jaar geleden verwelkomt als het nieuwe wondermiddel. Een paar jaar later zijn de verwachtingen sterk naar beneden bijgesteld. Maar de komende paar jaar zal deze technologie een haast onvoorstelbaar grote vlucht nemen. Nu is het de tijd om serieuze pilot-projecten te starten. Om nieuwe diensten en producten te bedenken waar klanten echt wat aan hebben.


Een econoom heeft me ooit eens gezegd dat dit anti-cyclisch handelen heet.
Mjin eerste echte 'baas' zei: "chaos schept kansen".
Ik las ergens: "Tegen de wind in fietsen maakt je sterk"
Hoe het ook heet: de snelheid van verandering zal alleen maar toenemen.
Deze tijd vraagt om innovatie.

  • Comments(1)//blog.hetlampjelinksonder.nl/#post87
« PreviousNext »