Inspireren, Motiveren, Innoveren

Inspireren, Motiveren, Innoveren

Observaties over innovatie(s)

Mijn visie op innovatie in losse stukken. Geef ook uw visie: reacties op de blogteksten zijn welkom!

Meer info: www.hetlampjelinksonder.nl

Eenvoudig innoveren (4) - 10 innovatie-uitdagingen (1)

Innovatie algemeenPosted by Wichert van Engelen 28 Oct, 2009 10:06:57

Eenvoudig innoveren is een serie weblogs over diverse aspecten van het innovatieproces. In deze serie verschenen eerder: Capita Selecta, 5 redenen om te innoveren en wachten op de klapper.

Er zijn vele uitdagingen die een innovator te wachten staan. Mijn persoonlijke ‘top-10’:
1. Efficiency bewaren en toch innovatie promoten
2. Resultaten blijven behalen
3. Nieuwe markten en nieuwe kansen, en toch een stabiel bedrijf blijven
4. Creativiteit omzetten in geld
5. Geduld
6. Urgentie
7. De Senseo-echo
8. Not invented here
9. Wantrouwen bij open innovatie
10. Big is beautiful

Efficiency
Elke dienstverlenende organisatie heeft al één of meer kostenbesparingsslagen achter de rug. En ook bij de huidige bedrijfsvoering wordt zo veel mogelijk gekeken naar een efficiënte bedrijfsvoering. Processen worden gestroomlijnd, waar mogelijk wordt er geautomatiseerd en bovenal: uitzonderingen worden zo veel mogelijk vermeden. Elke uitzondering kost immers geld. En dan wil je als innovator binnen een dergelijke organisatie graag dat er eens wat geprobeerd wordt. Dat men out-of-the-box gaat denken. Dat men de huidige systemen en processen niet als wetmatigheden bekijkt. Vind je het gek dat het topmanagement zijn wenkbrauwen optrekt!

Als je het hebt over incrementele innovatie, over het telkens opnieuw aanbrengen van kleine verbeteringen op de bestaande systemen en processen, dan is het handig om de gehele organisatie innovatiebelust, verbeterbereid, te krijgen. Als je het hebt over break-through innoveren, moet je juist niet de gehele organisatie daarop richten. Dat is vragen om een gigantische wanorde en heel hoge kosten.

Resultaten blijven behalen
Net als in de medische wereld: je kunt het soms te mooi willen doen. Een organisatie die een prachtige, wereldverbeterende break-through innovatie bedenkt en uitvoert, maar vlak voordat de innovatie op de markt komt, failliet gaat, innoveert helemaal niet. Er is immers pas sprake van innovatie als de klanten er iets van merken. Voor break-through innovatie is het van het grootste belang dat de ‘normale’ bedrijfsvoering gewoon doorgaat en zorgt voor voldoende inkomsten. Innoveren kost veel geld. In ruil voor dit ‘onbaatzuchtige’ doorwerken van de rest van de organisatie, zorgen de innovatoren ervoor dat er op langere termijn ook geld verdiend kan worden door nieuwe diensten.

De gewenste efficiency en het ‘doorgaan van de verkoop tijdens de verbouwing’ wijst op het apart zetten van innovatie binnen een organisatie. Innovatoren zijn aparte mensen die een enigszins losse band met de rest van het bedrijf hebben. Het zijn mensen die het bedrijf van binnen kennen, maar naar buiten kijken.

Stabiliteit
De meeste dienstverlenende organisaties hebben een groot belang bij stabiliteit. Hun klanten kennen de dienstverlening en staan niet te springen om plotselinge veranderingen. ‘Doe maar gewoon, dat is meer dan gek genoeg.’ En wat dacht u van banken? Als de klanten ergens niet om vragen dan is het om allerlei wilde avonturen van de bewaarder van hun geld.
Soms maakt een bedrijf er zelfs expliciet reclame mee. Zoals de HEMA met ‘De gewoonste zaak ter wereld.’ En de HEMA geeft tevens aan dat het daar niet bij mag blijven. Met alleen ‘gewoon’ zijn, ben je niet erg toekomstvast. Voordat je het weet ben je ingehaald door een hip merk, een nieuwe trend, of vindt het publiek je opeens wel erg grijs en stoffig. Naast het ‘gewoon’ van de HEMA, organiseert deze dan ook jaarlijks een designwedstrijd. De onorthodoxe huishoudelijke artikelen die daaruit ontstaan, worden in productie genomen en in de HEMA’s verkocht. Ook vernieuwing is bij de HEMA daarmee de doodgewoonste zaak ter wereld.

Creativiteit -> geld
Creativiteit, idee en innovatie. Onlosmakelijk met elkaar verbonden begrippen die zo vaak door elkaar worden gehaald. Om break-through innovaties te vinden, heb je creativiteit nodig en heb je ideeën nodig. Maar daar mag het niet bij blijven. Om daadwerkelijk te innoveren moet er nog heel wat werk worden verzet nadat er een goed idee is gevonden. Een brainstorm kan een goed middel zijn om ideeën te genereren, maar is slechts een minuscule stap in het totale innovatieproces.
Het is een enorme valkuil voor een innovator om binnen een organisatie enthousiast met brainstorms te beginnen en een waar scala aan nieuwe ideeën te genereren. Met het grootste gedeelte van de ideeën (zoniet allemaal) gebeurt niets, waarna de gehele organisatie al het gedane werk, alle erin gestoken energie, achteraf als spielerei beschouwt. De bereidheid om daarna nog mee te werken aan een nieuw innovatieproject nadert dan al snel het nulpunt.
Als innovator moet je niet alleen nieuwe ideeën genereren, maar je moet ook met je voeten in de modder. ‘Muddling-through’ om te zorgen dat dat goede idee ook daadwerkelijk wordt tot een nieuwe, volledig geïmplementeerde dienst voor de klanten (en er dus een toekomstige geldstroom wordt gevormd.

Edison zei het al: innovatie is 1% inspiratie en 99% transpiratie

In een serie blogs behandel ik wekelijks een onderdeel uit het innovatieproces. Eerder beschouwend dan actueel, meer over het proces dan over de innovatie-inhoud. De onderwerpen staan min of meer los van elkaar. Het zijn capita selecta. Ziet u graag een specifiek onderwerp behandeld: aarzel niet om te reageren of een vraag te stellen.

Volgende week: 10 innovatie-uitdagingen, deel 2

  • Comments(0)//blog.hetlampjelinksonder.nl/#post97