Inspireren, Motiveren, Innoveren

Inspireren, Motiveren, Innoveren

Observaties over innovatie(s)

Mijn visie op innovatie in losse stukken. Geef ook uw visie: reacties op de blogteksten zijn welkom!

Meer info: www.hetlampjelinksonder.nl

Eenvoudig innoveren (17): Wilde ideeën temmen

Innovatie algemeenPosted by Wichert van Engelen 03 Jun, 2010 11:37:53

Het hybride model, waarbij een deel van de inspanningen van een organisatie gericht wordt op meer radicale innovatie, herbergt een groot gevaar voor de prachtige, meer radicale ideeën. Om ingepast te kunnen worden in de normale processen van de organisatie, wordt er in veel gevallen water bij de wijn gedaan.

Je begint met een ambitieus en vooral ook inspirerend idee. Maar zelfs als je de klippen van de risicobeheerders hebt omzeild, kom je in het vaarwater van de juridische en (informatie-)technologische afdelingen. Nadat deze hun beperkingen hebben opgelegd, houd je nog maar een schim over van het oorspronkelijke idee. Er is zoveel water bij de wijn gedaan dat het een homeopathisch middel is geworden.Tijdens dit ‘normaliseren’ van een radicaal idee treedt een aantal, elkaar beïnvloedende, effecten op. Doordat het idee wat gewoner wordt, staat de normale lijnorganisatie er minder afwijzend tegenover. Daarmee wordt het in eerste instantie eenvoudiger om medestanders binnen de organisatie te vinden. Er zullen zelfs mensen zijn die wel mogelijkheden in deze (niet meer zo heel) radicale innovatie zien, mits ……

Langzaam maarzeker wordt het idee ingekapseld. Een kleine aanpassing hier, een modificatie daar en een subtiele procesverbetering maakt het af. Maar na een dergelijk inburgeringproces volgt altijd de ontluistering. Tijdens de eerste de beste presentatie van het tussenresultaat is de te verwachten reactie: “Is dat alles?”

Wat ooit begonnen was als radicale innovatie is ingekapseld door de organisatie. Beter implementeerbaar, maar de passie voor het oorspronkelijke plan is weggevloeid.


Op een dergelijk punt aangekomen zijn er eigenlijk nog maar drie keuzen:

Stoppen

Overdragen aan de lijnorganisatie (en de pretentie van een baanbrekende innovatie laten vallen)

Of terug naar het oorspronkelijke idee (en daar meer passie voor zoeken)

Een voorbeeld:

Tijdens een grote innovatiewedstrijd komt een deelnemende groep met de suggestie om als financiële dienstverlener een pensioen in nature aan te gaan bieden. Hierbij wordt een reed scala aan diensten en producten aan gepensioneerden aangeboden, in plaats van het geld voor de pensioenvoorziening. De innovatieafdeling geloofde in deze nieuwe dienst die enerzijds revolutionair voor een bank was, maar nauw aansloot bij de kennis en kunde van de organisatie.

Maanden van overleg met betrokkenen zowel binnen als buiten de organisatie leverde een presentatie op waarbij niet meer getoond werd dan een nieuwe internetsite voor senioren waar een aantal diensten bij elkaar was gezet. Van de radicale innovatie was weinig meer over. De directie reageerde dan ook lauw.

Niet alleen slecht voor dit ene idee, maar ook imagoschade voor de innovatieafdeling. ‘Dit is toch niet innovatief?’

De eerstvolgende directievergadering is het idee opnieuw ingebracht met als verzocht besluit: een nieuwe sponsor binnen de directie en terug naar het oorspronkelijke idee.


Eenvoudig innoveren is een serie blogs met telkens een onderdeel uit het innovatieproces. Eerder beschouwend dan actueel, meer over het proces dan over de innovatie-inhoud. De onderwerpen staan min of meer los van elkaar. Het zijn capita selecta. Ziet u graag een specifiek onderwerp behandeld: aarzel niet om te reageren of een vraag te stellen.

Volgende keer: Innovation Maturity Levels

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.